Jarin Lasi­pal­ve­lu

Lasi­tus­pal­ve­lui­ta jo yli 30 vuo­den kokemuksella

Lasi­tuk­set Uudellamaalla

Jarin Lasi­pal­ve­lu tar­jo­aa lasi­tus­pal­ve­lui­ta jo 30 vuo­den ammat­ti­tai­dol­la. Pal­ve­lum­me kat­ta­vat muun muas­sa kyl­py­huo­ne­ti­lo­jen lasi­tuk­set, teras­si­la­si­tuk­set, liu­kuo­vet ja liu­kuo­vi­kaa­pis­tot sekä moni­puo­li­set sisus­tus­la­si­tuk­set. Meil­tä tilaat lasi­tuk­set hel­pos­ti avai­met käteen -peri­aat­teel­la, toi­mi­tam­me ja asen­nam­me ne kat­ta­vas­ti kaik­kial­la Uudel­la­maal­la. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta että rakennusliikkeitä.

Pal­ve­lut

Sau­nan lasiseinät

Suih­kusei­nät

Teras­si­la­si­tuk­set

Tilan­ja­ko­sei­nät ja -ovet

Sisus­tus­la­si­tuk­set

Slim-liu­kuo­vet

Liu­kuo­vet ja likuovikaapistot

Jarin Lasi­pal­ve­lut ja Oivaliukuovet

Ter­veh­dys!

Olen Jari Elo­maa, jär­ven­pää­läi­nen yksi­tyis­yrit­tä­jä. Olen toi­mi­nut lasia­lal­la jo 33-vuot­ta. Ura­ni aloi­tin teke­mäl­lä raken­nus­la­si­tuk­sia, jois­ta siir­ryin pää­työk­se­ni val­mis­ta­maan liu­kuo­via ja liukuovikaapistoja.

Olen eri­kois­tu­nut myös sau­no­jen sekä suih­ku­jen lasi­sei­niin ja lasio­viin, nii­den suo­sion ja yleis­ty­mi­sen vuok­si. Myös teras­si­la­si­tuk­set, sisus­tus­la­sit, taso­la­sit ja tilan­ja­ko­sei­nät sekä ovet ovat tul­leet osak­si palveluita.

Vuon­na 2001 perus­tin vih­doin oman yri­tyk­sen, joka nimet­tiin Jarin Lasi­pal­ve­luk­si, ja sil­lä men­nään edel­leen. Työs­sä­ni nau­tin suu­res­ti sii­tä, että näen tyy­ty­väi­siä asiak­kai­ta ja oman kädenjälkeni.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, se on Oiva­rat­kai­su!
Tei­tä ja Sinua pal­vel­len,
Jarin Lasi­pal­ve­lu

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää!

OTA YHTEYT­TÄ