Slim-liu­kuo­vet

Eri­kois­liu­kuo­vet kapei­siin kohteisiin

Liu­kuo­vet ovat tyy­li­käs ja käy­tän­nöl­li­nen rat­kai­su monen­lai­siin kotei­hin ja tiloi­hin. Meil­tä saat mit­ta­ti­laus­työ­nä kapei­siin syvyyk­siin val­mis­tet­ta­vat eri­kois­liu­kuo­vet. Nämä kapeal­la pro­fii­lil­la varus­te­tut slim-liu­kuo­vet sovel­tu­vat mel­kein mihin tahan­sa, sil­lä ne vie­vät kaa­pis­ton syvyy­des­tä vain noin 40 mm.

Eri­kois­liu­kuo­vet kapei­siin kohteisiin

Liu­kuo­vet ovat tyy­li­käs ja käy­tän­nöl­li­nen rat­kai­su monen­lai­siin kotei­hin ja tiloi­hin. Meil­tä saat mit­ta­ti­laus­työ­nä kapei­siin syvyyk­siin val­mis­tet­ta­vat eri­kois­liu­kuo­vet. Nämä kapeal­la pro­fii­lil­la varus­te­tut slim-liu­kuo­vet sovel­tu­vat mel­kein mihin tahan­sa, sil­lä ne vie­vät kaa­pis­ton syvyy­des­tä vain noin 40 mm.

Eri­kois­liu­kuo­vien materiaali

Slim-mal­li on ohut, mini­ma­lis­ti­nen ja toi­mi­va vaih­toeh­to taval­li­sil­le liu­kuo­vil­le. Yleen­sä liu­kuo­vet vie­vät jopa 100 mm kaa­pis­ton syvyy­des­tä, mut­ta slim-liu­kuo­vet sovel­tu­vat kaa­pis­toi­hin ja koh­tei­siin, jois­sa ei ole tilaa nor­maa­leil­le liu­kuo­vil­le. Slim-liu­kuo­vet val­mis­te­taan vain 4 mm pak­sus­ta pei­lis­tä, lasis­ta tai levys­tä. Eri­kois­ka­pean pro­fii­lin väri­vaih­toeh­toi­na ovat hopea ja valkoinen.

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ