Teras­si­la­si­tuk­set

Laa­duk­kaat teras­si­la­sit val­miik­si asennettuna

Tyy­li­käs teras­si­la­si­tus suo­jaa teras­sin raken­tei­ta sekä siel­lä ole­via kalus­tei­ta sateel­ta, lumel­ta ja pölyl­tä. Lasi­tus myös mah­dol­lis­taa teras­sin ympä­ri­vuo­ti­sen käy­tön ja vai­men­taa melua. Jarin Lasi­pal­ve­lu val­mis­taa laa­duk­kaat teras­si­la­sit mit­ta­ti­laus­työ­nä oma­ko­ti­ta­loi­hin, pari- ja rivi­ta­loi­hin sekä mökeille. 

Laa­duk­kaat teras­si­la­sit val­miik­si asennettuna

Tyy­li­käs teras­si­la­si­tus suo­jaa teras­sin raken­tei­ta sekä siel­lä ole­via kalus­tei­ta sateel­ta, lumel­ta ja pölyl­tä. Lasi­tus myös mah­dol­lis­taa teras­sin ympä­ri­vuo­ti­sen käy­tön ja vai­men­taa melua. Jarin Lasi­pal­ve­lu val­mis­taa laa­duk­kaat teras­si­la­sit mit­ta­ti­laus­työ­nä oma­ko­ti­ta­loi­hin, pari- ja rivi­ta­loi­hin sekä mökeille. 

Kes­tä­vä teras­si­la­si­tus kar­kais­tus­ta lasista

Val­mis­tam­me teras­si­la­si­tuk­set kar­kais­tus­ta tur­va­la­sis­ta. Rik­kou­tues­saan kar­kais­tu tur­va­la­si mure­nee paloik­si, jois­sa ei ole terä­vää leik­kaa­va reunaa.

Teras­si­la­sei­hin on saa­ta­vil­la myös sisäl­tä­päin sul­jet­ta­va tap­pi­lu­ki­tus. Kaik­kien kar­kais­tu­jen lasien toi­mi­tusai­ka on noin 4 viik­koa tarkastusmittauksesta.

Kes­tä­vä teras­si­la­si­tus kar­kais­tus­ta lasista

Val­mis­tam­me teras­si­la­si­tuk­set kar­kais­tus­ta tur­va­la­sis­ta. Rik­kou­tues­saan kar­kais­tu tur­va­la­si mure­nee paloik­si, jois­sa ei ole terä­vää leik­kaa­va reunaa.

Teras­si­la­sei­hin on saa­ta­vil­la myös sisäl­tä­päin sul­jet­ta­va tap­pi­lu­ki­tus. Kaik­kien kar­kais­tu­jen lasien toi­mi­tusai­ka on noin 4 viik­koa tarkastusmittauksesta.

Limit­täin liu­ku­vat terassilasit

Val­mis­ta­mam­me teras­si­la­sit ovat laa­duk­kai­ta limit­täin liu­ku­via lasio­via. Help­po­käyt­töi­sis­sä teras­sin liu­kuo­vis­sa on tyy­lik­käät pys­ty­puit­teet, jot­ka teke­vät lasio­vis­ta erit­täin kes­tä­vät. Puit­teis­ta löy­tyy jokai­sen teras­sin tyy­liin par­hai­ten sopi­vat kehyk­set. Väri­vaih­toeh­toi­na ovat val­koi­nen, tum­man rus­kea, tum­man har­maa, alu­mii­ni­luon­non­vä­ri sekä musta.

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ