Sisus­tus­la­si­tuk­set

Sisus­tus­la­si­tuk­set sisätiloihin

Jarin Lasi­pal­ve­lu toteut­taa moni­puo­li­set sisus­tus­la­si­tuk­set mit­ta­ti­laus­työ­nä. 30 vuo­den koke­muk­sel­la val­mis­tu­vat muun muas­sa kes­tä­vät takan­edus­la­sit sekä eri­lai­set pöy­tä- ja taso­la­sit. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja ker­ro mil­lais­ta lasi­tus­työ­tä sinä tarvitsisit.

Takan­edus­la­sit

Val­mis­tam­me tyy­lik­käät takan­edus­la­sit mit­ta­ti­lauk­se­na kar­kais­tus­ta 6 mm:n lasis­ta. Saa­ta­va­na ovat myös kul­mik­kaat ja muo­toil­lut tak­ka­la­sit. Laa­du­kas takan­edus­la­si on palo­tur­val­li­nen vaih­toeh­to, joka kes­tää erin­omai­ses­ti myös pie­net tak­ka­pui­den aiheut­ta­mat kol­hut. Tyy­lik­käis­tä takan­edus­la­seis­ta on saa­ta­vil­la monia eri väri­sä­vy­jä, kuten kir­kas, har­maa, prons­si, mus­ta tai valkoinen.

Pöy­tä- ja tasolasit

Meil­tä saat myös kes­tä­vät ja kau­niit lasi­tuk­set pöy­tiin ja mui­hin tasoi­hin. Lasi­tuk­set voi­daan val­mis­taa asiak­kaan toi­vei­den ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan 4–8 mm:n pak­sui­ses­ta taval­li­ses­ta lasis­ta taik­ka tar­vit­taes­sa kar­kais­tu­na. Väri­vaih­toeh­to­ja on pal­jon, mut­ta suo­si­tuim­mat taso­la­sien värit ovat kir­kas ja val­koi­nen. Kysy­mäl­lä saat lisä­tie­toa eri­lai­sis­ta väreis­tä ja sävyistä.

Keit­tiön väli­ti­lan lasit

Jarin Lasi­pal­ve­lus­ta saat tar­vit­taes­sa myös keit­tiön väli­ti­lan lasi­tuk­set. Kysy lisää!

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ