Suih­kusei­nät

Lasi­sei­nät suih­kuun ja kylpytiloihin

Jarin Lasi­pal­ve­lu val­mis­taa lasi­set suih­kusei­nät uudis- ja sanee­raus­koh­tei­siin. Val­mis­tam­me kaik­ki kyl­py­huo­neen lasi­tus­rat­kai­sut asiak­kaan tar­pei­den mukaan mit­ta­ti­laus­työ­nä. Suih­kusei­niä on saa­ta­va­na kiin­teä­nä tai aukea­va­na. Kaik­ki val­mis­ta­mam­me suih­kusei­nät ovat laa­duk­kai­ta kehyk­set­tö­miä lasi­sei­niä. Suih­ku­la­sit ja -sei­nät saa­ta­vil­la toi­mi­tet­tu­na ja asennettuna.

Lasi­sei­nät suih­kuun ja kylpytiloihin

Jarin Lasi­pal­ve­lu val­mis­taa lasi­set suih­kusei­nät uudis- ja sanee­raus­koh­tei­siin. Val­mis­tam­me kaik­ki kyl­py­huo­neen lasi­tus­rat­kai­sut asiak­kaan tar­pei­den mukaan mit­ta­ti­laus­työ­nä. Suih­kusei­niä on saa­ta­va­na kiin­teä­nä tai aukea­va­na. Kaik­ki val­mis­ta­mam­me suih­kusei­nät ovat laa­duk­kai­ta kehyk­set­tö­miä lasi­sei­niä. Suih­ku­la­sit ja -sei­nät saa­ta­vil­la toi­mi­tet­tu­na ja asennettuna.

Suih­kusei­nän värivaihtoehdot

Valit­ta­va­na­si ovat väri­sä­vyt kirk­kaas­ta savun­har­maa­seen ja prons­siin sekä etsat­tu lasi. Etsat­tu lasi­sei­nä sovel­tuu sen läpi­nä­ky­mät­tö­myy­den ansios­ta erin­omai­ses­ti kyl­py­huo­ne­ti­loi­hin. Vaik­ka suih­kusei­näs­tä ei näe läpi, lasil­la on erit­täin kor­kea valon­lä­päi­sy, min­kä ansios­ta se tuo tilan ja ava­ruu­den tun­tua kylpyhuoneeseen.

Suih­kusei­nän värivaihtoehdot

Valit­ta­va­na­si ovat väri­sä­vyt kirk­kaas­ta savun­har­maa­seen ja prons­siin sekä etsat­tu lasi. Etsat­tu lasi­sei­nä sovel­tuu sen läpi­nä­ky­mät­tö­myy­den ansios­ta erin­omai­ses­ti kyl­py­huo­ne­ti­loi­hin. Vaik­ka suih­kusei­näs­tä ei näe läpi, lasil­la on erit­täin kor­kea valon­lä­päi­sy, min­kä ansios­ta se tuo tilan ja ava­ruu­den tun­tua kylpyhuoneeseen.

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ