Tilan­ja­ko­sei­nät ja -ovet

Tilan­ja­ko­sei­nät liukuovilla

Tren­dik­käät tilan­ja­ko­sei­nät kerää­vät kat­sei­ta ja lisää­vät valoi­suut­ta kotii­si. Jarin Lasi­pal­ve­lul­ta saat laa­duk­kaat tilan­ja­ko­sei­nät eri­lai­siin koh­tei­siin mit­ta­ti­laus­työ­nä. Tilan­ja­ko­sei­nät avau­tu­vat sivut­tais­suun­nas­sa ja vapaut­ta­vat näin tilaa muu­hun käyt­töön. Tilan­ja­ko­sei­niin voi­daan asen­taa halut­tu mää­rä liu­kuo­via. Tilan­ja­ko­liu­kuo­vi­sei­nät teh­dään alu­mii­ni­pro­fii­lis­ta, ja nii­hin on valit­ta­vis­sa nel­jä väri­sä­vyä: aja­ton val­koi­nen, hopea, graf­fi­tin har­maa sekä näyt­tä­vä mus­ta. Ovis­sa käy­tet­tä­vis­sä ovat eri­lai­set lasi-, pei­li- ja levyvärit. 

Tilan­ja­ko­sei­nät liukuovilla

Tren­dik­käät tilan­ja­ko­sei­nät kerää­vät kat­sei­ta ja lisää­vät valoi­suut­ta kotii­si. Jarin Lasi­pal­ve­lul­ta saat laa­duk­kaat tilan­ja­ko­sei­nät eri­lai­siin koh­tei­siin mit­ta­ti­laus­työ­nä. Tilan­ja­ko­sei­nät avau­tu­vat sivut­tais­suun­nas­sa ja vapaut­ta­vat näin tilaa muu­hun käyt­töön. Tilan­ja­ko­sei­niin voi­daan asen­taa halut­tu mää­rä liu­kuo­via. Tilan­ja­ko­liu­kuo­vi­sei­nät teh­dään alu­mii­ni­pro­fii­lis­ta, ja nii­hin on valit­ta­vis­sa nel­jä väri­sä­vyä: aja­ton val­koi­nen, hopea, graf­fi­tin har­maa sekä näyt­tä­vä mus­ta. Ovis­sa käy­tet­tä­vis­sä ovat eri­lai­set lasi-, pei­li- ja levyvärit. 

Ylä­kan­toi­set kokolasiliukuovet

Meil­tä saat suu­res­sa suo­sios­sa ole­vat tren­dik­käät koko­la­si­set liu­kuo­vet muun muas­sa kyl­py­huo­ne­ti­loi­hin. Lasi on täy­sin kar­mi­ton, ja veti­me­nä oves­sa voi­daan käyt­tää joko kup­pi­ve­din­tä tai oveen kiil­lo­tet­tua rei­kää. Lasio­vet ovat 8 mm:n kar­kais­tua lasia sau­nan­la­si­tus­ten tapaan ja väri­vaih­toeh­toi­na ovat kir­kas, savun­har­maa, prons­si sekä liu­kuo­ves­sa eni­ten käy­tet­ty etsat­tu lasi. Ylä­kis­kon kiin­ni­tys teh­dään joko sei­nään tai kat­toon, ja lat­ti­aan tulee ainoas­taan pie­ni alaoh­ju­ri. Ylä­kis­koa on saa­ta­vil­la vakio­vä­ri­nä ainoas­taan alu­mii­ni luon­non­vä­ri­se­nä. Maa­lau­tus on mah­dol­li­nen. Ylä­kan­toi­set rat­kai­sut vaa­ti­vat seinältä/katolta tuke­vaa rakennetta.

Ylä­kan­toi­set kokolasiliukuovet

Meil­tä saat suu­res­sa suo­sios­sa ole­vat tren­dik­käät koko­la­si­set liu­kuo­vet muun muas­sa kyl­py­huo­ne­ti­loi­hin. Lasi on täy­sin kar­mi­ton, ja veti­me­nä oves­sa voi­daan käyt­tää joko kup­pi­ve­din­tä tai oveen kiil­lo­tet­tua rei­kää. Lasio­vet ovat 8 mm:n kar­kais­tua lasia sau­nan­la­si­tus­ten tapaan ja väri­vaih­toeh­toi­na ovat kir­kas, savun­har­maa, prons­si sekä liu­kuo­ves­sa eni­ten käy­tet­ty etsat­tu lasi. Ylä­kis­kon kiin­ni­tys teh­dään joko sei­nään tai kat­toon, ja lat­ti­aan tulee ainoas­taan pie­ni alaoh­ju­ri. Ylä­kis­koa on saa­ta­vil­la vakio­vä­ri­nä ainoas­taan alu­mii­ni luon­non­vä­ri­se­nä. Maa­lau­tus on mah­dol­li­nen. Ylä­kan­toi­set rat­kai­sut vaa­ti­vat seinältä/katolta tuke­vaa rakennetta.

Ladon-ovi

Kaut­tam­me on saa­ta­va­na myös Mir­ror­Li­nen upeat ladon-ovet! Toi­mi­pis­teel­läm­me Kera­val­la pää­set näke­mään mal­lio­ven sekä värivaihtoehdot.

Meil­tä saa myös osaa­van asen­nus­pal­ve­lun ladon-oville.

Ladon-ovi

Kaut­tam­me on saa­ta­va­na myös Mir­ror­Li­nen upeat ladon-ovet! Toi­mi­pis­teel­läm­me Kera­val­la pää­set näke­mään mal­lio­ven sekä värivaihtoehdot.

Meil­tä saa myös osaa­van asen­nus­pal­ve­lun ladon-oville.

Kiin­nos­tuit­ko?

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!
OTA YHTEYT­TÄ