Yhteys­tie­dot

Jarin LP Oy

Kytö­maan­tie 2
04200 KERAVA

Olem­me pai­kal­la toi­mi­pis­teel­läm­me etu­kä­teen sovi­tus­ti. Sovit­han käyn­nis­tä­si tai tava­roi­den nou­dos­ta etu­kä­teen puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se, kiitos!

Asia­kas­pal­ve­lu

050 477 2717
jarin.lasipalvelu@oivaliukuovet.fi

Loma-ajan­koh­tam­me lop­pu­vuo­del­le 2021, otat­te­han nämä huo­mioon tar­jous­pyyn­tö­jä jät­täes­sän­ne, käsit­te­lem­me vies­tit ja tul­leet yhtey­den­ot­to­pyyn­nöt lomiem­me jäl­keen, kiitos! 🙂

Viik­ko 46: 15.11-21.11.2021
Vii­kot 51-1: 20.12.21-9.1.22 

Ota yhteyt­tä