Yhteys­tie­dot

Jarin LP Oy

Kytö­maan­tie 2
04200 KERAVA

Olem­me pai­kal­la toi­mi­pis­teel­läm­me etu­kä­teen sovi­tus­ti. Sovit­han käyn­nis­tä­si tai tava­roi­den nou­dos­ta etu­kä­teen puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se, kiitos!

Asia­kas­pal­ve­lu

050 477 2717
jarin.lasipalvelu@oivaliukuovet.fi

Alla ole­van lomak­keen avul­la voit jät­tää meil­le tar­jous­pyyn­nön tai vies­tiä. Voit myös lait­taa tar­jous­pyyn­nön suo­raan säh­kö­pos­tin kaut­ta osoitteeseen:

jarin.lasipalvelu@oivaliukuovet.fi

HUO­MIO!:

Olem­me kiin­ni kesäl­lä 24.6-31.7.2022 väli­sen ajan. Vies­te­jä ja yhtey­den­ot­to­ja käsi­tel­lään seu­raa­van ker­ran elo­kuus­sa palattuamme. 

Ota yhteyt­tä