Yhteys­tie­dot

Jarin LP Oy

Kytö­maan­tie 2
04200 KERAVA

Olem­me pai­kal­la toi­mi­pis­teel­läm­me etu­kä­teen sovi­tus­ti. Sovit­han käyn­nis­tä­si tai tava­roi­den nou­dos­ta etu­kä­teen puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se, kiitos!

Asia­kas­pal­ve­lu

050 477 2717
jarin.lasipalvelu@oivaliukuovet.fi

Alla ole­van lomak­keen avul­la voit jät­tää meil­le tar­jous­pyyn­nön tai vies­tiä. Voit myös lait­taa tar­jous­pyyn­nön suo­raan säh­kö­pos­tin kaut­ta osoitteeseen:

jarin.lasipalvelu@oivaliukuovet.fi

Vies­tit käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti 1-3 arki­päi­vän kuluessa.

HUO­MIOIT­TE­HAN SEU­RAA­VAT AJANJAKSOT :

Olem­me sul­jet­tu jou­lu­na ja vuodenvaihteessa

22.12.23 - 7.1.24. väli­sen ajan.

Vas­taam­me vies­tei­hin palat­tuam­me tam­mi­kuus­sa, vii­kon 2 aika­na, kiitos!

Ota yhteyt­tä